Anunţ public privind dezbaterea publică S.C. NEGRO 2000 S.R.L.

S.C. NEGRO 2000 S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată (după caz), şi a raportului de securitate (după caz) pentru proiectul "RECONVERSIE PLANTAŢIE POMICOLĂ ŞI ÎNFIINŢARE UNITATE CONDIŢIONARE ŞI DEPOZITARE CĂTINĂ"" propus a fi amplasat în sat Buciumeni, oraş Budeşti, judeţul Călăraşi.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi şoseaua Chiciu, nr. 2, jud. Călăraşi, tel. 0242.315.035, fax 0242311926 în zilele de luni-vineri 9-13 cât şi la următoarea adresă de internet www.apmcl.anpm.ro şi la sediul SC NEGRO 2000 SRL din Bucureşti, Bdul. Metalurgiei 126, sector 4.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului şi a raportului de securitate (după caz) va avea loc la APM Călăraşi, şoseaua Chiciu, nr. 2, jud. Călăraşi în data de 20.09.2016, începând cu orele 14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, şoseaua Chiciu, nr. 2, jud. Călăraşi, tel. 0242.315.035, fax 0242.311.926, până la data de 20.09.2014 (data dezbateri publice).